INTRO

 

P.L.e.E. is een onafhankelijk platform voor Literatuur op platformplee.nl.

P.L.e.E. werd op 18/12/2017 om 21:39 (of iets daarvoor) synchroon opgericht door sadà\exposadà (NL) en Dirk Vekemans (BE) met als doel het publiek één centrale plaats te bieden waar auteurs hun werk onder de aandacht kunnen brengen. De kaalslag in de letteren heeft voor ons het punt bereikt waarop wij niet langer moedeloos konden toekijken. De literatuur bruist van leven, maar in de marge en de Muze wil geen slurpende Bank als broodheer maar autonome tongen (m/v/o) die de taal pogen te bezweren omdat hun leven er nu eenmaal van afhangt.

Wij bieden, geheel belangeloos, een platform voor vernieuwend, vooruitstrevend of simpelweg hedendaags literair werk, dat gelet op het globale teveel aan informatie of de beperkende algoritmes op de sociale netwerken misschien moeilijk de geïnteresseerde lezers kan bereiken.

Van onszelf en van onze auteurs verlangen wij dat zij schrijven.
Van onze lezers dat zij lezen en, waar mogelijk, hun enthousiasme delen.
Want schrijven is blijven schrijven, en dat kan enkel als er gelezen wordt.

Literatuur bestaat niet, het gebeurt.  Op P.L.e.E. kan je het gebeuren in al haar diversiteit ongefilterd lezen, zoals en op het moment dat het verwoord wordt door de stemmen die zich daar willen laten horen.

Deelnemende auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun publicaties op  P.L.e.E. en een publicatie op P.L.e.E. houdt verder ook niks in: het schrijven van manifesten wordt door de stichters zeker aangemoedigd, maar publicatie op P.L.e.E. houdt geen andere stellingname in dan diegene die kan blijken uit de inhoud van de publicatie zelf.

Het platform werkt wel op basis van uitnodiging, maar uitgenodigde auteurs kunnen zelf anderen uitnodigen. Dit kleurt uiteraard quasi vanzelf het platform, maar mocht de kleur u niet bevallen, staat het u geheel vrij om elders een ander platform op te richten. Wij zullen uw initiatief graag opnemen in onze doorverwijzingssectie.

Leve de Vrije Lyriek!
Ruist gij Zwarte Zeilen van de Tijd!
Leve PETRUS SIMONS I !