Categorieën
beeld tekst

zand

Er zitten wormen in het boek van zand: zandwormen – strandwormen, ongewervelde holtekakkers alleszins.

Eerst was er de vruchtbare monding, het slib en het drassige weiland, de schoffel schoffelde tot er schot in kwam en met het leem duwden de menigte handen de stad overeind en de mannen vervolgens. Zij bouwden grote huizen met verscheidene badkamers.

Toen kwam de hitte, zoals de vloed op het strand. Het stelde allemaal niet zoveel voor. Zandkastelen. De barsten barstten verder uit in steeds diepere barsten en alles – de yakuzi’s, de douches, de sauna’s,  de marmeren toiletten – alles verguisde tot ruis in het zand.

Mijn vlakke zand.

‘De vlakte betekent’, zeiden echter de geleerden, ‘want er zitten gaten in’.
En zie de geleerden wezen naar de rijen zwarte wormgaten, waarin her en der nog een bidet wegzakte.   ‘Kijk,’ beweerden zij, ‘daar spijkeren de gaten zowaar een zin in het land. Een zin!’

Wij lazen de tekens maar de tekens waren niets anders dan gangen: kruipgangen – vreetgangen – wormsporen – druipholten.

‘Voor de zon en de geest van de zon zijn het slechts wurmen’ traden ons bij nu de schepen van cultuur, ‘aardwurmen – nietig slijm en snot van de vochtige grond’. Velen van ons juichten de schepen toe met enthousiaste niesbuien. De duikboten van de oppositie speelden zakdoek leggen, niemand zeggen.

Hier, lieve kinders, zo plots al aan het eind van onze vertelling gekomen, staat het slot zich  handenwringend op slot te draaien met deze tot onbegrijpelijke verzen versleutelde woorden:

“Een beweeglijk soort korst,
als je het mij vraagt, met een mossprietje
dat wriemelt voortdurend met
twee wriemelwortels in het tijdslijk”.

 

 

 

 

Categorieën
audio beeld video

Mask

Categorieën
beeld tekst

Vexed to Cradle, By a Slouching SickSphinx

sick sphinx wander dark
a rummage rummage
a rummage rummage brick
a brick alley sick
sphinx sick alley cradle
A eye A eye sick animal

sacavenger mededium
mecoup
mecoup ope

to the runner (or the falconer
with her rod cone pole)
There is no electricity
No sole elimination of further examples:
Wine is simple and beautiful,
but Kaṭvō is lickerish and
drowns all innocence in ignorance
which is a paradox turning pirouettes
on a nuance; That’s true
This decision is not good, but not bad
or real bad fast (tygre light)

Yes Yes, what happened?
Yes, the second time is dualysis
it Can be changed, and not changed
When you see a beautiful picture of the Holy Spirit
you will notice you will be Like glass in the picture
to the picture, the picture is a single clear
pane of glass, but
there are Other ingredients
a Powerful sun which states unequivocally:
“Stability is not only good”
no. the sun was always post-ontological
don’t listen to the sun.
the scavenger eats everything
sick shpinx yeets
spunk phanx
spock fritz
langue fox

its meats
its meats
all its meats together
to build a mona litsa

it’s Dark yeah, but now I know
this Gold medal
It turns out is
Night, player,
Shall I go to Bethlehem?

here then
is the centerless
omphalos of the desert
where some mean birds have gathered
to discuss their profits
at the delphi of dead dried dung
their bodies are examples of design failures
their environment is a design failure
their minds are design failures
the very matter itself which comprises the entire tableau
of their reality
is a design failure
to express the reality of the reality of their failure
cannot end in
but other than
a misprision’d hex-ample:

sick sphinx
rough beast
bong sutra
fetish prisoner drone cult

slouch lout
sluice lice
slick clout
suck pout

a canadian mountie
is eating at the Y

frog moon
frog moon

ideal pathology vectors
There is a continuous
voice, the disease is deceived

His doll
Thinks of Vesak lights
Among the weapons collected
is Iâ San

the brick bulb helmet
worn by the squid warlock demon
in gyre space (a design failure)

 

oe=5B156896

Categorieën
beeld code tekst video

lettermanifest

LETTERMANIFEST

A ambieert het zijdelingse tijdruisen tijdens de dissolutie van het ik
B beoogt het sterbezaaide oponthoud in de dissolutie van het ik
C wil de stilte ’sans cesse’ bij het verzwijgen van de dissolutie van het ik (voortaan verzwegen)
D zoekt het Wicht in de Noodweerbalans, haar stromen, haar zandzakjes
E poneert de lichtgrens analoog aan de boomgrens (houthakkersmentaliteit)
F zucht om de kwetsbare stemspleet
G aanbidt de verwantschap ten einde als het Ware te verschijnen
H omcirkelt de fazen instantiatie – distantiatie – kwantificatie – (dis)kwalificatie
I is het in van de letters, het uitloze van de cijfers
J plakt de schaduwen rondom de schaduwen rondom de schaduw van de leegte
K verwezenlijkt de perverture van haar schoonheid daarin
L belichaamt het openbloeien der lusten van groen tot purper tussen de beddenlakens
M herhaalt het zilveren dijglijden in, uit, waar of hoe dan ook, van de onbetamelijke begeerte
N verbeeldt de druipende essentie van horror in de donkerste put van uw dromen
O omzeilt de bleekheid van het zich generende vlees in de lagen velours gewikkeld
P beslaat het geheugen van een eiland dat een eiland in het geheugen is, de palmboom ziet al schepen voor het strand getekend is
R ratelt de tijdsrek die wij stervende verwekken
S sommeert de troost, altijd verschralend bij het aanbreken van de woordendageraad, van de innige liefde
T gebiedt te genieten van elke zonsondergang zoals wij ook genieten van uw ondergang
U zuigt als een attractor de zoekende stem aan van het gebed in het untsoweiter
V vervelt als een slang met de nieuwste bevelen uit het untsoweiter
W verwenst de onafwendbaarheden, snerpend en zuur als ware het vol van Tiens citriet, in het untsoweiter
Z bepaalt de prijs van het untsoweiter

 

dv@ De Bereklauw, augustus 2008