Categorieën
erger

“Broken Idol seen from behind”, Digital Painting , AA 2018

Broken Idol seen from behind, Digital Painting , AA 2018

Categorieën
erger

in een verlichte wereld


De bekende wereld is een verlichte wereld en in een verlichte wereld is geen plaats voor duisternis. Vooruitgangsdrift drijft de verlichting voort terwijl het duister van de onbekende wereld terugdeinst voor het stralend licht. Teruggekropen in een donker hol maakt de duisternis zich klein en houdt zich stil. Hoe feller het licht hoe ondraaglijker het duister. Het samengeperste donker verdicht en wordt zwaar. Concentraties van duisternis worden peilloos diep en zwart. Er ontstaan zwaartepunten van opééngehoopte duisternis die niet meer luisteren naar de wetten van het licht en al het licht opzuigen en mee de diepte in sleuren.
Zo op het oog lijkt alles evenwel verlicht. Waar verschanst de duisternis zich dan? Waar anders dan in uzelf! Achter uw oog, dat alleen het verlichte ziet, heeft het dichte duister zich genesteld. Daar is het onzichtbaar buiten het bereik van uw blikveld. De duistenis waar het licht geen vat op heeft, ontsnapt aan het oog door zich erachter te verschuilen.
Het donker dat u zo zwaar belast, is bij u binnengedrongen toen u alles zonodig moest verlichten. Wanneer uw last u zwaar valt en u uzelf wilt verlichten, waar kunt u dan nog heen met al uw zwart dat het daglicht niet verdragen kan?
Uw duisternis is zwaar en afschuwelijk. Uw last is uw geheim en wanneer u de deksel wilt oplichten om donker uit te stralen zullen alle ogen u afschuwelijk vinden en wee uw gebeente mochten zij iets zien. Afstand nemen van duisternis bestaat niet waneer het donker niet bestaan mag. Iedere poging is dan ook een kwelling, een aanslag op uw geweten en een smet op uw schone schijn. Denk ook niet dat alsmaar meer licht deze duisternis kan verlichten, het zal haar slechts dieper maken en versterken tot uw hart ervan scheurt.
Verschrikkelijk is het een last te moeten torsen op een verlichte weg die u geen zicht geeft op uw duister. Op deze weg kunt u uwzelf slechts verblinden, u bent immers op weg naar het licht. Tenslotte valt er in al dat oogverblindend licht niets te onderscheiden. Dit intense licht werpt slechts zwarte sluiers over uw schaduwzijde en het donker zal alleen nog zwarter in u branden. Beter kunt u het verlichte pad verlaten, de ogen sluiten om ze te laten wennen aan het donker. Zo, nu kunt u uw duister waarnemen, de contouren worden langzaam duidelijk. Aan uw schaduwzijde is het koel en kalm, in dit donker kan het onbekende lichter ademen.

Categorieën
erger

Heibel en Trammelant

Zij kondigen zich aan als eerstgedienden
‘Heibel en trammelant: voor ieder nieuw begin’
Een angstknauw laat hen oudvertrouwd binnen
Wulps heupwiegend volgt Vernieuwzucht in hun spoor
Daar gaan we weer denk ik, en ja hoor!
Zij voeren hoog in hun vaandel:

De toekomst!

Heibel ziet grote veranderingen en
Trammelant zegt dat daar haast bij is
Zij laten met trompetgeschal Vernieuwzucht
Van zijn beste kant klinken klanken zo weemakend die ik hoor

Ik sputter wat over nu geen ommezwaai meer aan mijn hoofd
Maak weloverwogen zwierende armbewegingen alsof ik dans
Trap onverwacht Heibel en Trammelant recht in het kruis
Mompel binnensmonds ‘hier een koekje van eigen deeg, my dear’
Hoor hoge piepstemmetjes kermen in koor
Harmen doet aan vernielzucht, hoor!

Voor Vernieuwzucht heb ik wat beters in petto
Ik ga naar de kelder en haal Traditie tevoorschijn
Leg hem alles kort uit; hij knikt gretig vol begrip
Traditie weet dat dit zijn moment is:
Is er helemaal klaar voor en top fit!

Ik zal jullie vertellen hoe het afliep, Lieverds.
Wees bij de les:

Witheet en niet te houden
Vliegt Traditie Vernieuwzucht naar de strot
Vernieuwzucht schrikt zich helemaal het apeloetje
Met spastische kattensprongen stiefelt ie er vandoor!

Op oudkrakende botten maar nog jong van geest
Dendert Traditie er achteraan en
Werpt zich met een snoekduik op Vernieuwzucht
Traditie is zijn ultieme gruwel!

Vernieuwzucht spartelt tevergeefs
Knijpt zijn billen saam, krijgt acuut kippenvel
Koud zweet gutst tussen zijn schouderbladen en hij weet
Traditie is groter, de Dwarsligger is groter!
De grote Dwarsligger is groter, Traditie is groter!

Met twee handen links en rechts gelijk beukt Traditie
Vernieuwzucht ongenadig lelijk op de kaken
Traditie doet een pas naar achter, wel zo gepast
Ziet gelukzalig wat hij aangericht heeft:
Een dun rillend stroompje bloed
verlaat de neus Van Vernieuwzucht
Ook veel tranend snot nu

Nu moet je boos worden, echt
Nu moeten jullie echt heel boos worden
Nu moet je echt heel boos worden
Echt, jullie zijn immers onze gruwel!

Je lacht lachend een schaterlach!
Ja lach maar, lach maar hard een schaterlach!
Maar onthoudt hun namen: Heibel en Trammelant
Voor ieder nieuw begin.

Categorieën
beeld tekst

god verbrodt mijn liggen bij jouw liggen

de dove nacht was traag en wachtte
vragend als een zee op water

wij braken door elkander schots
en scheef o branding van het eeuwige

zo’n verbod verbindt
geen uitgefikte lucifers

 

⇐ vorige woestenij volgende woestenij ⇒

 

 

 

⇐ vorige woestenij volgende woestenij ⇒

 

Categorieën
tekst

Drama king in all electric nieuwbouwwijk

De bestaande situatie bestond eerst niet

en daarna ook niet meer

duurzaamheid heeft een prijs

aan continuïteit ben je de meeste tijd kwijt

 

dit is waarschijnlijk een andere dag

maar het heien dat uit de verte klinkt

komt me bekend voor

 

zoals de wolken

de vogels aansturen

adviseren ze toxic shock

 

het wakker worden onderbreekt het slapen

mijn stem is opgenomen in honderden hoofden