Categorieën
erger

Levenslied

ik ben van hardhout,
rubberboom
een modderpoel
tas van stevig linnen
gevuld met
kostelijk vermaak

ik ben van gras en het waait
de pissebed onder een steen

ik ben de lijn in het verhaal
het open einde
pijn die niet te stillen valt
ik ben het levenslied,
de jankende gitaar
rap zonder rijm
Ik ben het
zijpad, het drielandenpunt

de berg omlaag
trapleer met een kleurtje
ik ben godsgruwelijk levend

Astrid

 

Categorieën
beeld tekst

Het Akkerlied

(een strijdlied van de Vrije Lyriek uit ‘Het Pad van de Wenende Nacht’, een Klebnikovprogramma, 2008-heden)

Gij zijt een akker gij, grond van lang vergeten tijden.
Uw kluit is traan en klei om ’t hedendaagse lijden.
Het onkruid schiet gewillig in uw verse keren op.
Wormen vreten wormen, aarde moet verteren.

En al de schoonheid bloeit uit diepe lijnen op
En heel het leven zingt uw brekenspijnen mee

De stad gebetonneerd vergammeld vol van holte
en toen kwam u met riek en zang en stank voorbij.
Het oude rot van schaamte zonk in ’t nieuwerwetse niet:
wat gij verzon verdoet men zonder scha en schande niet.

En al de wijsheid breekt uw gulle lachen open
En alle woede komt weer onomkeerbaar boven

Nu graait ’t gesjacher weer haar mollenpoten in ons om.
Dan wil de nijd haar pleeggewaad op ons verspreiden.
Nu poogt men u met krans te fatsoeneren tot een pop.
Dan wil de Hertog weer uw wilde krachten in zijn span.

En walg zal elk gebod naar de gebieder om doen keren
En verlangen bergt in ’t leven teder lust en leven op

 

 

 

dv 2018 – rizoom

 

Categorieën
erger

SOLENOIDES Cyberpoems 2002-2003

Categorieën
tekst

Excerpt from the accounts of Chton

 

Excerpt from the accounts of Chton[i]

              – for Jac Naber


…alfway totters                                   the ant rabble                                    
[=>bespectacled]

manner of convoy equipped quenchless […] temper

digging digging

swallowed up froze in the prime mess
which we is set off to be
            we is salt current ice pulp

                                               boil fluid

in coil shrink exploding

                                   clicking

                                               puffing

gay geysering tide time
spinning in the spire span
            cosmococoon? we is cosmococooncook!                                         [-clock(?)]

[…]

half sublunary we is rainbow white
monkeys whirling
                                               newborn snow

[…]

in the lightless silence time

                                                           ever

                                   we is always ever

[…] and all is just flowing
petrifies                      encircles
to powder purple fright

our amber is billions carat
we belches from the map […] prime forest
branches waving fall down
all the woody

just keep lying there for a while
[…]

after us the ant man
after the ant man
the licking sea

[let] be licking the sea
past the escape route signposting
of dull housing ants
on our burner without personnel

                                               we stays […]
                                               we flogs […]
                                               we spits […]                                                   [fire]

here at our whimpering hearth
lava harbour till ha…

 

 

 

[i] [largely] illegible petrefact xyloscript