Categorieën
erger

about the rent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën
erger tekst

All the wrong notes are right

All the wrong notes are right
                         Charles Ives

 

ik, die in deze bundel woon als een rat in de val
Ik, die met bossen ruis en, meisje, lach
ik, die op drek / aas
ik, die altijd dichter ben
ik, die toegeef van niets anders verstand te hebben dan van Eroos
ik die heerlijk door dees’ tijd kom zweven
Ik die schouw het lief dat danst

***

I, who live in this collection caught like a rat in the trap
I, who rustle with the woods and, girl, laugh
I, who feed on / filth
I, who am a poet always
I, who admit to know about nothing else but Eros
I who come floating with delight through these times
I who behold the dancing sweetheart

            ***

moi, qui vis dans ce recueil comme un rat dans le piège
Moi, qui bruisse avec les bois et, ma fille, ris
moi, qui me nourris de / merde
moi, qui suis toujours poète
moi, qui avoue ne connaître rien d’autre qu’Éros
moi qui viens planer superbement à travers ces temps
Moi qui contemple la chérie danser

 

Quoting lines by the following Dutch poets:

Dèr Mouw, Kloos, Lucebert, Van Ostaijen, Verwey, and Socrates by the mouth of Boutens,

though not necessarely in that order (and one of them twice).

 

T o u t e s  l e s  f a u s s e s  n o t e s  s o n t  v r a i e s

Categorieën
audio

Er broeit een gedicht in mijn hoofd, dood hoofd dood hoofd

Categorieën
beeld tekst

tralieliedje

 

alles
is
weg

 is zo tragisch alles
is weg traag is de weg
is alles is tragisch tragisch
alles  liep de weg traag is
alles de liedjes tralies tralalalies
de wegweg de tragisch de weg
die de vraag is

de maag is de tragisch de lied
is de weg weg is tragisch de man
is de mand is de heg is de weg

is zo tragisch is de way is
het hoge het wegen is de kar
op de wegen de tragisch

de man is de maan is de vraag
is alles zo tragisch zo alles is
de is de is de einder de is

alles de tragisch de weg
de is de alles de man is de

is de de
is de
de
de
de de de

weg
is
alles

[bws_pdfprint display=”pdf”]

 

 

uit HEMELNETLYRIEK 1.0

Categorieën
erger tekst

In The Year 5963

In The Year 5963

 

In the year 5963
the moon polishes her cheeks along the hills
and all from the generous soil arise the houses
the beasts the swimmers the children
shake the sand from their hair
and the houses the houses they grow and sleep
oversleep in the patient grass

In the year 5963
the houses regain wings
the women bear laundry again
for their men their sons on all sides
we save stamp upon stamp
for the clumsy walls
that shake loose from their
dull-&-dumb dreams

In the year 5963
the dunes brood on cattle
children hit the calm
in the fingers and fins of the
immeasurable day

In the year 5963
the birds walk on stilts
water and earth are free to go as they want
seldom now the black box is consulted
wherein your fiends so often hide
as we pass

In the year 5963
even the sun
sticks to the constitution
the digger unearths the manuscript
of all what is primitive, prehistorical and precipice
while the whale ponders on his brandnew paws

A once covered distance
will never be repeated
nor nowhere forgotten

And whatever they say and write
all over everywhere sings the sea

 

Categorieën
tekst

PLeEbejer

Afbeelding WikiMedia

Speelzaam lokt na Mitras’ maal de grootzweer om
de taal te toornen, met hoorns en schelmendom
de naargeestigheid in psalmen murw te rossen
wij gewijderen van tong, wij in luwte huilende vossen
ontossende beeldenstormers, ruw getande poliepen
digitale zondagskinderen gelaagd in daguerrotypen
onverminderde galjagers in linksdragende lariejaren
waar al met al loenzend neohegeliaans gaat paren
par excellence: groots geschapen door talendheid
wiens waaier ons wekken zal – weest u bereid

Categorieën
audio

soepzooi

Categorieën
audio

woordenwoorden

 

Categorieën
erger tekst

Over de onhandigheid

 

Over de onhandigheid

over de onhandigheid van het lichaam van paarden is nog onvoldoende gepubliceerd (hippisch)
het hoofd geheven aardbeien plukken voor teenagers (tieners)
als het mooi weer is gaan we ’s middags varen en zo niet dat hebben we afgesproken dat we daar dan contact over hebben (ze wordt 86)

kijk, moet je luisteren (wijzigen in ruik, moet je voelen)
en dan gaat het over een wandtapijt dat je niet mag aanraken (opeten)
ergens worden glasbakken geleverd als ging het om een overschot aan drankenmansgrappen (manschappen)
ik weet niet waar (betekent 2 dingen)
larmoyant zijn is de vijand van de poëzie (o)

een karavaan caravans is al eerder opgemerkt (venus always rings eightfold)
er klinken liederen van oevers en torens (de bergen ruisen)
ik ben inmiddels overleden (^—)


moraal:

achter grendel en slot
sterft men al net zo zot

 

 

Categorieën
tekst

uit: de gele boeken/zout

 

 

eerste tekst uit de gele boeken/zout, opgenomen in rekonstruktie/konstruktie, een bundel van drie werken, verschenen bij uitgeverij crU.

Categorieën
tekst

besnijdt je rivier.., uit: de zaal van baards!

uit de zaal van baards!, de triomf van de roofkunst, uitgegeven door uitgeverij crU

Categorieën
tekst

ook een dode os…, uit: de zaal van baards!

uit de zaal van baards!, de triomf van de roofkunst, uitgegeven door uitgeverij crU.

Categorieën
tekst

blaas een trompet voor een metafysisch hart

Categorieën
erger

met dienen blik

trein tram bus je er over
en onderweg
als ik je negeer
als ik leef en als jij …

zie mij
regen me parels
bliksem mijn haar goed
overdonder me met druppelkus
mist me voorbij

de opklaring
zou je kunnen verwachten
van eenzaamheid
de regen gebogen
de wolken gekamd
ben jij niet langer …

overtuig je van me te houden

Categorieën
beeld erger

unlanding • ontlanden

unlanding
unlanding

ONTLANDEN, bedr. w., gelijkvl. Van het onscheidb. voorz, ont en landen: ik ontlandde, heb ontland. Van het vaste land los scheuren: die haer oevers onderkruipt, … en diesse in ‘t end ontlanden …

Categorieën
beeld

druppelkus

Categorieën
erger

from CODEX PREMONITIONS

Please
the lovely
women where
the garden
of maddening
lilies uplifted.
Kisses and
laughter attend
to all my
blushing friends
in its wild
flutter. When
wandering and
pensive from
torment
my voice
is dying
to haunt the
dark earth
with roses
fresh from
beneath the
thyme. For me
to please you
more than
honey and more
than drifting snow
I will deepen
peeping lovers
and subtle nymphs.
Midnight of the
strange meadows
brings with my
desire the sacrifice
of rarest passion.
So when cryptic lovers
would persuade me
to touch the muses
I pray that yesterday
blew away the
awkward dreams.
Towering over my body
quivers music melting
divine embrace and
some exhausted words
will dazzle
my floating island.